Aktivt ettervern for
bedret livskvalitet!

Arbeid

 • Undervisning - Datakortet
 • Karriereveiledning
 • Ordinært betalt arbeid
 • Arbeidspraksis
 • Jobbstøtte
Les mer

Aktiviteter

 • Trening
 • Hytteturer
 • Teater
 • Kino
 • Ski- og fisketurer
 • Bowling
Les mer

Helsetilbud

 • LAR utdeling
 • Legekonsultasjon
 • Erfaringskonsulent
 • UP
Les mer

Rådgivning

 • Individuell rådgivning
 • Gjeld
 • Rusmestring
 • Undervisning/kurs
Les mer

Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig høyterskeltilbud (rusfritt) innen ettervern for rusmiddelavhengige i Bergen kommune. Vårt formål er å bedre den enkeltes livskvalitet ved å tilby kurs, fritidsaktiviteter, en sosial møteplass og arbeidstrening med sikte på tilbakeføring til samfunn og arbeidsliv.

Les mer