EQUASS

EQUASS - kvalitetssikring

EQUASS - European Quality in Social Services er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Albatrossen har de siste årene vært sertifisert for EQUASS Assurance - og 27.01.2016 ble vi resertifisert for for to nye år.