Rådgivning

Hjelp i hverdagen:

- Rådgivning - finne ut hva den enkelte vil (samtaler med arbeidsleder og tilrettelegger)
- Trening i å holde avtaler og mestring i å bli værende i et strukturert opplegg
- Ansvar
- Positiv tenkning

Handlingsplan

Det utarbeides en individuell handlingsplan for deltakere sammen med tilretteleggerne ved senteret hvor målsettinger, delmål og avtaler blir fastsatt. Planen er basis for det videre arbeidet med å utvikle hver enkelt deltaker.